RP 159/2003 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om olyckfallsförsäkring för lantbruksföretagare och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1373/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1374/2003
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

30.12.2003

Ikraftträdande

01.01.2004

Författningssamlingen
1375/2003
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

2. Lag om ändring av 22 § lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

3. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hannula

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.12.2003

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2003 Avslutats PR 108/2003
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 31/2003 rd
Klart

11.12.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.12.2003

Plenarprotokoll
PR 110/2003 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.12.2003 Avslutats PR 111/2003
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2003 Avslutats PR 113/2003
???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.12.2003

​​​​