RP 16/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 85 § alkohollagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 85 § alkohollagen

Stadfäst

08.10.1999

Ikraftträdande

01.11.1999

Författningssamlingen
941/1999
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 85 § alkohollagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Paaso

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.05.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.05.1999 Avslutats PR 25/1999
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 1/1999 rd
Klart

17.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.09.1999

Plenarprotokoll
PR 41/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till andra plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.09.1999 Avslutats PR 42/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.09.1999 Avslutats PR 44/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
14.09.1999 Avslutats PR 51/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.09.1999

​​​​