RP 160/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om temporär ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

30.12.1999

Författningssamlingen
1245/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av 2 § lagen om statens specialfinansieringsbolags kredit- och borgensverksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Arkio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 16/1999 rd
Klart

02.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet anförde att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.1999

Plenarprotokoll
PR 105/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.1999 Avslutats PR 107/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.12.1999 Avslutats PR 108/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

19

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.1999

​​​​