RP 161/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § revisionslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av revisionslagen

Stadfäst

31.03.2000

Ikraftträdande

15.04.2000

Författningssamlingen
322/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 6 § revisionslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Handels- och industriministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kaisanlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

26.11.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.1999 Avslutats PR 100/1999
Beslut

Ärendet remitterades till ekonomiutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

23

Utskottsbehandling

Ekonomiutskottet

Betänkande

Ekonomiutskottets betänkande
EkUB 1/2000 rd
Klart

22.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.02.2000

Plenarprotokoll
PR 23/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2000 Avslutats PR 26/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2000 Avslutats PR 28/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.03.2000

​​​​