RP 163/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om barnombudsmannen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om barnombudsmannen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.09.2005

Författningssamlingen
1221/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om barnombudsmannen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kangasniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 32/2004 rd
Klart

25.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns enligt propositionen, men 2 § med ändringar, att lagmotion LM 105/2003 rd förkastas och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.11.2004

Plenarprotokoll
PR 128/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2004 Avslutats PR 133/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004

Andra samtidigt behandlade ärenden