RP 165/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1241/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 33/2004 rd
Klart

25.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.11.2004

Plenarprotokoll
PR 128/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avslutats PR 129/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avbrutits PR 135/2004
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004 2
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2004