RP 166/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa fastighetsregleringar

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om vissa fastighetsregleringar

Stadfäst

31.03.2000

Ikraftträdande

08.04.2000

Författningssamlingen
339/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om vissa fastighetsregleringar

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Syrjänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 4/2000 rd
Klart

03.03.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men 4 § med en ändring.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.03.2000

Plenarprotokoll
PR 28/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2000 Avslutats PR 30/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.03.2000 Avslutats PR 32/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.03.2000

​​​​