RP 166/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten och 24 a § och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1245/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 24 a och 31 § i lagen om rehabiliteringspenning

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1246/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 4 och 7 a § i lagen om rehabilitering som ordnas av folkpensionsanstalten

2. Lag om ändring av 24 a och 31 § lagen om rehabiliteringspenning

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Maisonlahti

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 26/2004 rd
Klart

11.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.11.2004

Plenarprotokoll
PR 121/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.11.2004 Avslutats PR 122/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.11.2004