RP 167/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av kyrkolagen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
201/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av kyrkolagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Lybeck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 2/2000 rd
Klart

10.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

11.02.2000

Plenarprotokoll
PR 6/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 15.2.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 8/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 9/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.02.2000 Avslutats PR 16/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

18.02.2000

​​​​