RP 167/2002 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Stadfäst

13.03.2003

Ikraftträdande

01.07.2003

Författningssamlingen
222/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Haapanala

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

27.09.2002

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.10.2002 Avslutats PR 107/2002
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 22/2002 rd
Klart

17.01.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen men 91 c och 91 d § godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.01.2003

Plenarprotokoll
PR 184/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 22.01.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.01.2003 Avslutats PR 185/2002 1-5
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.01.2003 Avslutats PR 192/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

24.02.2003

​​​​