RP 169/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om laddare

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
219/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om laddare

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Posio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

27

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 1/2000 rd
Klart

11.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns enligt propositionen men 1, 4 och 6 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2000

Plenarprotokoll
PR 8/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 9/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2000 Avslutats PR 10/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

Ämnesord

​​​​