RP 169/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

03.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1050/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskraftsservice

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Järvinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

30

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 14/2004 rd
Klart

09.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2004

Plenarprotokoll
PR 118/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2004 Avslutats PR 119/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.2004 Avslutats PR 121/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.11.2004