RP 17/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

19.05.2006

Ikraftträdande

01.06.2006

Författningssamlingen
363/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Päivänsalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.03.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.03.2006 Avslutats PR 26/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 8/2006 rd
Klart

06.04.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen i övrigt godkänns enligt propositionen, men 26 a och 26 b § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.04.2006

Plenarprotokoll
PR 37/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.04.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.04.2006 Avslutats PR 38/2006
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.04.2006 Avslutats PR 42/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

11.05.2006

​​​​