RP 17/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ordnandet av uppgifter som gäller besiktning och enskilt godkännande av fordon

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om fordonsbesiktningsverksamhet

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.07.2014

Författningssamlingen
957/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
958/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

3. Lag om ändring av lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.07.2014

Författningssamlingen
959/2013
Beslut

Godkänts

4. Lag om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.07.2014

Författningssamlingen
960/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

5. Lag om ändring av fordonslagen

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.07.2014

Författningssamlingen
961/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om fordonsbesiktningsverksamhet

2. Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon

3. Lag om ändring av lagen om temporärt ordnande av enskilt godkännande av fordon

4. Lag om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten

5. Lag om ändring av fordonslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Överingenjör Puurunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

15.03.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.04.2013 Avslutats PR 32/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 13/2013 rd
Klart

22.10.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslag 3 och 5 utan ändringar, godkänner lagförslag 1, 2 och 4 med ändringar och godkänner tre uttalanden.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.10.2013

Plenarprotokoll
PR 106/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.11.2013 Avslutats PR 107/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.2013 Avslutats PR 111/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

20.11.2013

​​​​