RP 170/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, som godkänts vid den åttiosjunde Internationella arbetskonferensen

Beslut

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

Förordningen träder i kraft

17.01.2001

Författningssamlingen
300/2000
Fördragsserien
16/2000
Beslut

Godkänts

2. Rekommendation (nr 190) om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

2. Rekommendation (nr 190) om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kaartinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 8/1999 rd
Klart

08.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen skall godkänna Internationella arbetsorganisationens konvention nr 182 om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, som godkänts vid Internationella arbetskonferensen i Genève den 17 juni 1999, och att Internationella arbetsorganisationens rekommendation nr 190 om förbud mot och omedelbara insatser för att avskaffa de värsta formerna av barnarbete, som godkänts vid Internationella arbetskonferensen i Genève den 17 juni 1999, skall beaktas i det kommande lagstiftningsarbetet i den mån det är ändamålsenligt och möjligt.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.1999

Plenarprotokoll
PR 123/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 13.12.1999.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

21

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​