RP 171/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.01.2000

Författningssamlingen
1299/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om upphävande av lagen om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Hurmeranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

03.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avförts PR 110/1999
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

29

Utskottsbehandling

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 5/1999 rd
Klart

08.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

08.12.1999

Plenarprotokoll
PR 116/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 9.12.1999.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 118/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.1999 Avslutats PR 122/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

20

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

13.12.1999

​​​​