RP 171/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1222/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om understöd för reparation av bostäder och energiunderstöd

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Miljöministeriet

Föredragande

Bostadsrådet Kimari

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

14.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.09.2004 Avförts PR 90/2004
16.09.2004 Avslutats PR 91/2004
Beslut

Ärendet remitterades till miljöutskottet.

Debattreferens
???istuntopoytakirjan_sivu???

32

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Miljöutskottet

Betänkande

Miljöutskottets betänkande
MiUB 15/2004 rd
Klart

16.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns i enlighet med regeringens proposition men 2 a § med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

17.11.2004

Plenarprotokoll
PR 122/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 18.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.11.2004 Avslutats PR 123/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

25.11.2004