Riksdagsärenden RP 171/2008

RP 171/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om pension för arbetstagare och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1097/2008
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1098/2008
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1099/2008
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1100/2008
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1101/2008
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1102/2008
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1103/2008
Beslut

Godkänts

8. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Stadfäst

30.12.2008

Ikraftträdande

01.01.2009

Författningssamlingen
1104/2008
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

2. Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

3. Lag om ändring av lagen om pension för företagare

4. Lag om ändring av 11 och 12 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare

5. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare

6. Lag om ändring av 10 och 11 § i lagen om införande av lagen om pension för lantbruksföretagare

7. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

8. Lag om ändring av 4 och 5 § i lagen om införande av lagen om sjömanspensioner

Lämnats till riksdagen

Datum

10.10.2008

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Meretniemi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.10.2008

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
16.10.2008 Avslutats PR 93/2008 11
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 41/2008 rd
Klart

10.12.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.12.2008

Plenarprotokoll
PR 123/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 11.12.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
11.12.2008 Avbrutits PR 124/2008 3
12.12.2008 Avslutats PR 125/2008 2 7,8
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
15.12.2008 Avslutats PR 126/2008 4
Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2008