RP 172/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
228/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Försvarsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kipinoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet, som försvarsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Utskottsbehandling

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 2/2000 rd
Klart

15.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2000

Plenarprotokoll
PR 9/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.2.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2000 Avslutats PR 10/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 12/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​