RP 172/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2004

1. II tilläggsbudgeten för 2004

Ikraftträdande

04.10.2004

Författningssamlingen
875/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. II tilläggsbudgeten för 2004

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Sukselainen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.09.2004 Avslutats PR 95/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 16/2004 rd
Klart

28.09.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till en andra tilläggsbudget för 2004 godkänns enligt regeringens proposition och att tilläggsbudgeten tillämpas från och med den 4 oktober 2004.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.09.2004

Plenarprotokoll
PR 98/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 30.09.2004.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.09.2004 Avslutats PR 99/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens skrivelse

Datum

01.10.2004

Skrivelse
RSk 16/2004 rd