RP 173/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Stadfäst

23.12.1999

Ikraftträdande

01.10.2000

Författningssamlingen
1301/1999
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om temporär ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Trafikministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Kurki

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

07.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avslutats PR 111/1999
Beslut

Ärendet remitterades till trafikutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Trafikutskottet

Betänkande

Trafikutskottets betänkande
TrUB 5/1999 rd
Klart

07.12.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

07.12.1999

Plenarprotokoll
PR 112/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avslutats PR 113/1999
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
07.12.1999 Avslutats PR 114/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.1999 Avförts PR 123/1999
10.12.1999 Avslutats PR 125/1999
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.1999

​​​​