RP 174/2007 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konvention nr 187 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som antagits vid den nittiofemte Internationella arbetskonferensen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som hör till området för lagstiftningen

Stadfäst

30.05.2008

Ikraftträdande

26.06.2009

Författningssamlingen
378/2008
Fördragsserien
121/2008
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Konvention nr 187 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006

Förordningen träder i kraft

26.06.2009

Författningssamlingen
970/2008
Fördragsserien
122/2008
Beslut

Godkänts

Beslut

Godkänts

2. Rekommendation nr 197 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö som hör till området för lagstiftningen

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention nr 187 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006

2. Rekommendation nr 197 om ett ramverk för att främja arbetarskydd och arbetsmiljö, 2006

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Pekuri

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

21.12.2007

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.02.2008 Avslutats PR 3/2008
Beslut

Ärendet remitterades till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

12

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 1/2008 rd
Klart

12.03.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen antar konventionen i propositionen, att lagförslaget godkänns utan ändringar och att rekommendationen i propositionen i lämpliga delar beaktas i framtida lagstiftningsarbete.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

25.03.2008

Plenarprotokoll
PR 26/2008 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 26.03.2008.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.03.2008 Avslutats PR 27/2008
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.04.2008 Avslutats PR 30/2008
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

09.04.2008

​​​​