RP 175/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
970/2013
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Stadfäst

13.12.2013

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
971/2013
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

2. Lag om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

05.11.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
06.11.2013 Avslutats PR 108/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 22/2013 rd
Klart

21.11.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.11.2013

Plenarprotokoll
PR 118/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2013.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.2013 Avslutats PR 119/2013
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.11.2013 Avslutats PR 122/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

05.12.2013

​​​​