RP 176/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 6 § lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
197/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 6 § lagen om datasekretessnämnden och dataombudsmannen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Niemivuo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

09.12.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.1999 Avslutats PR 126/1999
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

25

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 4/2000 rd
Klart

11.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2000

Plenarprotokoll
PR 8/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 9/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2000 Avslutats PR 10/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​