RP 177/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1227/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om specialiserad sjukvård

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Salo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.09.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
22.09.2004 Avslutats PR 94/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 31/2004 rd
Klart

24.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns i enlighet med propositionen men 11 § med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

24.11.2004

Plenarprotokoll
PR 126/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 25.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2004 Avslutats PR 127/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
30.11.2004 Avbrutits PR 129/2004
01.12.2004 Avslutats PR 130/2004 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.2004