RP 178/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till godkännande av protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater

Stadfäst

28.01.2005

Ikraftträdande

05.10.2005

Författningssamlingen
45/2005
Fördragsserien
43/2005
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater

Förordningen träder i kraft

05.10.2005

Författningssamlingen
789/2005
Fördragsserien
44/2005
Beslut

Förkastats

Förordningen träder i kraft

22.05.2005

Författningssamlingen
308/2005
Fördragsserien
44/2005
Beslut

Godkänts

2. Riksdagens samtycke till att Finland vid behov lämnar en förklaring enligt artikel 13.5 i protokollet om att protokollet före det internationella ikraftträdandet skall gälla Finlands förbindelser med de medlemsstater som har lämnat samma förklaring

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater

Internationella avtal i propositionen

1. Protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater

2. Riksdagens samtycke till att Finland vid behov lämnar en förklaring enligt artikel 13.5 i protokollet om att protokollet före det internationella ikraftträdandet skall gälla Finlands förbindelser med de medlemsstater som har lämnat samma förklaring

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Biträdande avdelningschef Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 13/2004 rd
Klart

09.12.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att riksdagen godkänner det i Luxemburg den 16 oktober 2001 antagna protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater, att riksdagen ger sitt samtycke till att Finland vid behov lämnar en förklaring enligt artikel 13.5 i protokollet om att protokollet före det internationella ikraftträdandet skall gälla Finlands förbindelser med de medlemsstater som har lämnat samma förklaring och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

09.12.2004

Plenarprotokoll
PR 136/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 10.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2004 Avslutats PR 137/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.12.2004 Avslutats PR 138/2004
Beslut

Riksdagen godkände förslagen i den första och den andra klämmen i utskottets betänkande samt det i den första behandlingen godkända lagförslaget.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.12.2004