RP 179/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 5 § i vallagen

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
996/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 5 § i vallagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Aarnio

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Ärendet remitterades till grundlagsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Grundlagsutskottet

Betänkande

Grundlagsutskottets betänkande
GrUB 3/2004 rd
Klart

22.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.10.2004

Plenarprotokoll
PR 113/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.2004 Avslutats PR 115/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2004 Avslutats PR 118/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.11.2004