RP 180/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av rättshjälpslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av rättshjälpslagen

Stadfäst

19.11.2004

Ikraftträdande

30.11.2004

Författningssamlingen
972/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av rättshjälpslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Leppänen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 9/2004 rd
Klart

28.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.10.2004

Plenarprotokoll
PR 116/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 09.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.11.2004 Avslutats PR 117/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.11.2004 Avslutats PR 120/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.11.2004

Referenser till EU-dokument