RP 181/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av upphovsrättslagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av upphovsrättslagen

Stadfäst

22.05.2015

Ikraftträdande

01.06.2015

Författningssamlingen
607/2015
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av upphovsrättslagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Waldén

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.10.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.10.2014 Avslutats PR 98/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 26/2014 rd
Klart

27.02.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

03.03.2015

Plenarprotokoll
PR 163/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.3.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.03.2015 Avslutats PR 164/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.03.2015 Avslutats PR 169/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

19.05.2015

​​​​