RP 182/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Nordiska projektexportfonden

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om Nordiska projektexportfonden

Stadfäst

14.04.2000

Ikraftträdande

20.04.2000

Författningssamlingen
363/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om Nordiska projektexportfonden

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Utrikesministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Wrede

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 1/2000 rd
Klart

14.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog, att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

29.02.2000

Plenarprotokoll
PR 23/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 3.3.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.03.2000 Avslutats PR 26/2000
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.03.2000 Avslutats PR 28/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

08.03.2000

​​​​