RP 182/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet samt till lagen om ändring av järnvägslagen och lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1167/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av järnvägslagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1168/2004
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1169/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om trafiksäkerhetsuppgifterna i järnvägssystemet

2. Lag om ändring av järnvägslagen

3. Lag om ändring av lagen om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Kommunikationsministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Nyberg

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kommunikationsutskottet

Betänkande

Kommunikationsutskottets betänkande
KoUB 20/2004 rd
Klart

29.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2 och 3 godkänns utan ändringar och att 18 och 22 § i lagförslag 1 godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2004

Plenarprotokoll
PR 118/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2004 Avslutats PR 119/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.12.2004