RP 182/2006 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och av vissa lagar som har samband med den

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1089/2006
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1090/2006
Beslut

Godkänts

3. Lag om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1091/2006
Beslut

Godkänts

4. Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1092/2006
Beslut

Godkänts

5. Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1093/2006
Beslut

Godkänts

6. Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1094/2006
Beslut

Godkänts

7. Lag om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Stadfäst

08.12.2006

Ikraftträdande

01.01.2007

Författningssamlingen
1095/2006
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

2. Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd

3. Lag om ändring av 25 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

4. Lag om ändring av 20 och 21 § i lagen om alterneringsledighet

5. Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen

6. Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän

7. Lag om ändring av 13 kap. 2 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Päivänsalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

06.10.2006

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.10.2006 Avslutats PR 98/2006
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 33/2006 rd
Klart

14.11.2006

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslag 2-7 godkänns utan ändringar och att lagförslag 1 godkänns enligt propositionen i övrigt men 12 a kap. 2 och 5 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.11.2006

Plenarprotokoll
PR 115/2006 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.11.2006.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.2006 Avslutats PR 116/2006
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.11.2006 Avslutats PR 118/2006
???istuntopoytakirjan_sivu???

26

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslagen kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

04.12.2006

​​​​