RP 183/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bestämmelser om att göra deltagande i kriminella organisationers verksamhet till ett brott

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

Stadfäst

21.02.2003

Ikraftträdande

01.03.2003

Författningssamlingen
142/2003
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 17 kap. strafflagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet, som grundlagsutskottet och förvaltningsutskottet skall lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 26/2002 rd
Klart

14.01.2003

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 10/2000 rd
Klart

27.04.2000

Förvaltningutskottets utlåtande
FvUU 18/2000 rd
Klart

18.10.2000

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.01.2003

Plenarprotokoll
PR 180/2002 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.01.2003.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.01.2003 Avslutats PR 182/2002
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.01.2003 Avslutats PR 184/2002
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Proposition

66 § riksdagsordningen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

03.02.2003

Referenser till EU-dokument

​​​​