RP 184/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till revidering av straffbestämmelserna om kränkning av integritet och frid samt om ärekränkning

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av strafflagen

Stadfäst

09.06.2000

Ikraftträdande

01.10.2000

Författningssamlingen
531/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

2. Lag om ändring av 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Stadfäst

09.06.2000

Ikraftträdande

01.10.2000

Författningssamlingen
532/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av strafflagen

2. Lag om ändring av 18 § lagen om integritetsskydd vid telekommunikation och dataskydd inom televerksamhet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Justitieministeriet

Föredragande

Lagstiftningsdirektör Törnqvist

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till lagutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Utskottsbehandling

Lagutskottet

Betänkande

Lagutskottets betänkande
LaUB 6/2000 rd
Klart

09.05.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att det andra lagförslaget godkänns utan ändringar och att det första lagförslaget godkänns med ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.05.2000

Plenarprotokoll
PR 64/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 12.5.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
12.05.2000 Avslutats PR 66/2000 1
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.05.2000 Avslutats PR 68/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.05.2000

​​​​