RP 184/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1225/2004
Beslut

Godkänts

Lagar godkända utifrån utskottets förslag och deras ikraftträdelse

2. Lag om ändring av 1 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1226/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring och temporär ändring av lagen om storleken av den försäkrades sjukförsäkringspremie, arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetsgivares folkpensionsavgift

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Rossi

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
05.10.2004 Avslutats PR 101/2004
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 34/2004 rd
Klart

26.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar och att ett nytt lagförslag 2 godkänns.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

30.11.2004

Plenarprotokoll
PR 129/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 01.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
01.12.2004 Avslutats PR 130/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avslutats PR 135/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

10.12.2004