Riksdagsärenden RP 184/2014

RP 184/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om medicinsk forskning

Beslut

1. Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning

Stadfäst

20.02.2015

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
143/2015
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning

Lämnats till riksdagen

Datum

09.10.2014

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Konsultative tjänstemannen Ruuhonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

10.10.2014

Plenarprotokoll

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
21.10.2014 Avslutats PR 101/2014 1
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till.

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 38/2014 rd
Klart

16.01.2015

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget utan ändringar.

Utlåtanden

Grundlagsutskottets utlåtande
GrUU 48/2014 rd
Klart

03.12.2014

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.01.2015

Plenarprotokoll
PR 140/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.1.2015.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
22.01.2015 Avslutats PR 141/2014 4
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Sidan av plenarprotokollet Omröstningar
27.01.2015 Avslutats PR 143/2014 11
Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Proposition

72 § grundlagen

Grundlagsutskottets utlåtande

Utskottet anförde att lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

30.01.2015

​​​​​​​