RP 187/2008 rd

Regeringens proposition till riksdagen med anledning av den konvention om arbete i fiskenäringen och den kompletterande rekommendation som antagits av den nittiosjätte Internationella arbetskonferensen

Beslut

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1. Konvention nr c188 om arbete i fiskenäringen, 2007

2. Rekommendation nr r199 om arbete i fiskenäringen, 2007

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbets- och näringsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Saastamoinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.11.2008

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
04.11.2008 Avslutats PR 100/2008
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Betänkande

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande
AjUB 12/2008 rd
Klart

20.11.2008

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen inte i detta skede godkänner Internationella arbetsorganisationens konvention nr 188 om arbete i fiskenäringen, som antagits den 14 juni 2007 vid Internationella arbetskonferensen i Genève, och att Internationella arbetsorganisationens rekommendation nr 199 om arbete i fiskenäringen, som antagits den 14 juni 2007 vid Internationella arbetskonferensen i Genève, beaktas i behövlig utsträckning i det framtida lagstiftningsarbetet.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

21.11.2008

Plenarprotokoll
PR 111/2008 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.11.2008.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
25.11.2008 Avslutats PR 112/2008
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände inte konventionen i nuläget. Riksdagen godkände förslaget om den kompletterande rekommendationen till konventionen. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar till regeringen

Datum

27.11.2008

​​​​