RP 187/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 § i lagen om statsrådet och av 1 § i arkivlagen

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om statsrådet

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
1137/2014
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

Stadfäst

19.12.2014

Ikraftträdande

01.03.2015

Författningssamlingen
1138/2014
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 2 § i lagen om statsrådet

2. Lag om ändring av 1 § i arkivlagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Statsrådets kansli

Föredragande

Understatssekreterare Lankinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.10.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2014 Avslutats PR 101/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 32/2014 rd
Klart

28.11.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslagen utan ändringar.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

02.12.2014

Plenarprotokoll
PR 122/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
03.12.2014 Avslutats PR 123/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.12.2014 Avbrutits PR 127/2014
12.12.2014 Avslutats PR 129/2014 3
???istuntopoytakirjan_sivu???

28

Beslut

Riksdagen godkände lagförslagen utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.12.2014

​​​​