RP 188/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Stadfäst

25.02.2000

Ikraftträdande

01.03.2000

Författningssamlingen
217/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om statsbudgeten

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Isotalo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 1/2000 rd
Klart

15.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns utan ändringar men 7 c § och 24 § med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2000

Plenarprotokoll
PR 8/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 9/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2000 Avslutats PR 10/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​