RP 188/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen gällande Nordiska investeringsbanken och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken

Stadfäst

19.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
982/2004
Fördragsserien
174/2004
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelse mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige om Nordiska investeringsbanken

Förordningen träder i kraft

01.01.2005

Författningssamlingen
1432/2004
Fördragsserien
175/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

Enda och 2:a behanldingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelse mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige om Nordiska investeringsbanken

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Lagstiftningsrådet Noras

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till utrikesutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

5

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Utrikesutskottet

Betänkande

Utrikesutskottets betänkande
UtUB 14/2004 rd
Klart

09.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner den i Helsingfors den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

10.11.2004

Plenarprotokoll
PR 118/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 11.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
11.11.2004 Avslutats PR 119/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Enda och andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.11.2004 Avslutats PR 121/2004
Beslut

Riksdagen godkände avtalet och lagförslaget från första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.11.2004