RP 189/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Stadfäst

17.03.2000

Ikraftträdande

20.03.2000

Författningssamlingen
281/2000
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e behand-
lingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av statstjänstemannalagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Leikos

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till förvaltningsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Förvaltningsutskottet

Betänkande

Förvaltningutskottets betänkande
FvUB 5/2000 rd
Klart

16.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget i övrigt godkänns i enlighet med propositionen, men att 7 och 8 § godkänns med ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

16.02.2000

Plenarprotokoll
PR 10/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 17.2.2000.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 12/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.02.2000 Avslutats PR 13/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

10

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid andra behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

66 § riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​