RP 189/2014 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

(Förslag till budgetlag)

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Stadfäst

30.12.2014

Ikraftträdande

01.01.2015

Författningssamlingen
1409/2014
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisnings- och kulturministeriet

Föredragande

Regeringsrådet Brisson

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

17.10.2014

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.10.2014 Avslutats PR 101/2014
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till.

???istuntopoytakirjan_sivu???

15

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Kulturutskottet

Betänkande

Kulturutskottets betänkande
KuUB 16/2014 rd
Klart

04.12.2014

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner lagförslaget enligt propositionen men 9 § med ändringar och godkänner ett uttalande.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

05.12.2014

Plenarprotokoll
PR 125/2014 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.12.2014.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
09.12.2014 Avslutats PR 126/2014
Beslut

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.12.2014 Avslutats PR 130/2014
???istuntopoytakirjan_sivu???

22

Beslut

Riksdagen godkände lagförslaget utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

17.12.2014

​​​​