RP 19/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 1999

1. Tilläggsbudgeten för 1999

Ikraftträdande

24.06.1999

Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Tilläggsbudgeten för 1999

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Budgetchef Viherkenttä

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

01.06.1999

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.06.1999 Avslutats PR 29/1999
Beslut

Ärendet remitterades till statsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Utskottsbehandling

Statsutskottet

Betänkande

Statsutskottets betänkande
StaUB 3/1999 rd
Klart

15.06.1999

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att förslaget till en tilläggsbudget för 1999 godkänns med ovanstående ändringar, att ovan föreslagna uttalanden godkänns, att tilläggsbudgetmotionerna 1-20/1999 rd förkastas, att riksdagen beslutar publicera denna tilläggsbudget i Finlands författningssamling och att tilläggsbudgeten tillämpas från och med den 24 juni 1999.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.06.1999

Plenarprotokoll
PR 37/1999 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.06.1999.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.06.1999 Avförts PR 38/1999
17.06.1999 Avbrutits PR 39/1999
18.06.1999 Avslutats PR 40/1999 1-9
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens skrivelse

Datum

18.06.1999

Skrivelse
RSk 18/1999 rd

​​​​