RP 190/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av 11 och 69 § i fordonsskattelagen

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 11 § och 69 § i fordonsskattelagen

Stadfäst

21.12.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1236/2004
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 11 § och 69 § i fordonsskattelagen

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Kuitunen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 33/2004 rd
Klart

30.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns med ändringar och att ett uttalande godkänns.

Reservationer

I betänkandet ingår 1 reservation

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

01.12.2004

Plenarprotokoll
PR 130/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 02.12.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
02.12.2004 Avbrutits PR 131/2004
03.12.2004 Avslutats PR 132/2004 2
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.12.2004 Avbrutits PR 135/2004
09.12.2004 Avslutats PR 136/2004 1
???istuntopoytakirjan_sivu???

9

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

14.12.2004