RP 191/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen samt 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1014/2004
Beslut

Godkänts

2. Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

Stadfäst

26.11.2004

Ikraftträdande

01.01.2005

Författningssamlingen
1015/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 22 kap. 8 § i kyrkolagen

2. Lag om ändring av 3 och 9 § i lagen om kyrkans centralfond

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Undervisningsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Lybeck

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till finansutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

8

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 21/2004 rd
Klart

22.10.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslagen godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

26.10.2004

Plenarprotokoll
PR 113/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 28.10.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
28.10.2004 Avslutats PR 115/2004
Beslut

Lagförslagen godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
10.11.2004 Avslutats PR 118/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Riksdagen godkände de lagförslag som beslutades i första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

15.11.2004