RP 191/2005 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 och 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av 10 och 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Stadfäst

09.12.2005

Ikraftträdande

01.01.2006

Författningssamlingen
1001/2005
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av 10 och 18 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Överinspektör Sollo

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.11.2005

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.11.2005 Avslutats PR 115/2005
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

7

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 29/2005 rd
Klart

22.11.2005

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

22.11.2005

Plenarprotokoll
PR 123/2005 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.11.2005.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2005 Avslutats PR 124/2005
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
29.11.2005 Avslutats PR 127/2005
???istuntopoytakirjan_sivu???

24

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

01.12.2005

​​​​