RP 192/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet

Stadfäst

31.03.2000

Ikraftträdande

01.06.2000

Författningssamlingen
347/2000
Fördragsserien
34/2000
Beslut

Godkänts

Genomförande av internationella avtal

1. Överenskommelse mellan republiken Finland och republiken Lettland om social trygghet

Förordningen träder i kraft

01.06.2000

Författningssamlingen
451/2000
Fördragsserien
35/2000
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

3:e och enda
behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet

Internationella avtal i propositionen

1. Överenskommelse mellan republiken Finland och republiken Lettland om social trygghet

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Social- och hälsovårdsministeriet

Föredragande

Äldre regeringssekreterare Mäkiranta

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till social- och hälsovårdsutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

14

Utskottsbehandling

Social- och hälsovårdsutskottet

Betänkande

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande
ShUB 2/2000 rd
Klart

11.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner de bestämmelser som kräver riksdagens samtycke i den i Helsingfors den 11 maj 1999 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finland och Republiken Lettland om social trygghet och att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2000

Plenarprotokoll
PR 8/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till följande plenum samma dag.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
15.02.2000 Avslutats PR 9/2000
Beslut

Den första behandlingen förklarades avslutad.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2000 Avslutats PR 10/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

4

Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Tredje och enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
21.02.2000 Avslutats PR 17/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Beslut

Riksdagen godkände det i andra behandlingen beslutade lagförslaget samt förslaget i första klämmen i utskottets betänkande, vilka gäller godkännande av de bestämmelser i avtalen som kräver riksdagens samtycke.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

69 § 1 mom. riksdagsordningen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

21.02.2000

​​​​