RP 193/2013 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2014 (RP 112/2013 rd)

1. Statsbudgeten för 2014

Ikraftträdande

01.01.2014

Författningssamlingen
1143/2013
Beslut

Godkänts med ändringar

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Statsbudgeten för 2014

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Finansministeriet

Föredragande

Avdelningschef Mäkinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

22.11.2013

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.2013 Avslutats PR 119/2013
Beslut

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Samtidig debatt
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Finansutskottet

Betänkande

Finansutskottets betänkande
FiUB 34/2013 rd
Klart

13.12.2013

Förslag till beslut

Riksdagen godkänner förslaget till statsbudget för 2014 i enlighet med propositionen och den kompletterande propositionen med de föreslagna ändringarna, att riksdagen godkänner de ovan föreslagna 5 uttalandena, att budgetmotionerna BM 1-423, 425-428, 430-576/2013 rd förkastas och att budgeten tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Reservationer

I betänkandet ingår 2 reservationer

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

13.12.2013

Plenarprotokoll
PR 131/2013 rd
Beslut

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.12.2013 och godkände förfaringssättet, som iakttas vid enda behandlingen av budgetpropositionen.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.12.2013 Avbrutits PR 132/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Allmänna debatten har avslutats.
Huvudtitlarna 21,22,23: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
17.12.2013 Avbrutits PR 133/2013 1-14
???istuntopoytakirjan_sivu???

13

Obs!

Huvudtitlarna 25,26,27,28,29: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
18.12.2013 Avbrutits PR 134/2013 1-89
???istuntopoytakirjan_sivu???

2

Obs!

Huvudtitlarna 21,23,25-29: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 24,30-32: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
19.12.2013 Avbrutits PR 135/2013 1-237
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Obs!

Huvudtitlarna 24,30-32: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.
Huvudtitlarna 33,35,36: allmänna debatten har avslutats och behandlingen avbrutits.

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
20.12.2013 Avslutats PR 136/2013 1-146
Förtroendeomröstning Plenarprotokoll
PR 136/2013
???istuntopoytakirjan_sivu???

1

Beslut

Riksdagen godkände avdelning 11 - 13 och 15, den allmänna delen i detaljmotiveringen och den allmänna motiveringen enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att budgetmotion BM 1-423, 425-428, 430-576/2013 rd förkastas. Riksdagen godkände utskottets förslag om tillämpningen av budgeten. Ärendet slutbehandlat.

Obs!

Huvudtitlarna 33,35,36: godkänts i enlighet med finansutskottets betänkande.

Kombinerad behandling

RP 112/2013 rd

Riksdagens skrivelse

Datum

20.12.2013

Skrivelse
RSk 33/2013 rd

Andra samtidigt behandlade ärenden

Ämnesord