RP 194/1999 rd

Regeringens proposition till riksdagen med anledning av vissa beslut som godkänts vid den åttiosjätte Internationella arbetskonferensen

Beslut

Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

Enda behandling

Behandlingen avslutad

Internationella avtal i propositionen

1. Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

2. Rekommendation (nr 189) om allmänna förutsättningar för främjande av skapande av arbetstillfällen i små och medelstora företag

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Arbetsministeriet

Föredragande

Regeringssekreterare Kaartinen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

04.02.2000

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
08.02.2000 Avslutats PR 3/2000
Beslut

Ärendet remitterades till arbetspolitiska utskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

16

Utskottsbehandling

Arbetspolitiska utskottet

Betänkande

Arbetspolitiska utskottets betänkande
ApUB 2/2000 rd
Klart

11.02.2000

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att Internationella arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet, som antagits av Internationella arbetskonferensen i Genève den 18 juni 1998, skall beaktas i det kommande lagstiftningsarbetet, och att Internationella arbetsorganisationens rekommendation nr 189 skall beaktas i det kommande lagstiftningsarbetet i den mån det är ändamålsenligt och möjligt.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

15.02.2000

Plenarprotokoll
PR 8/2000 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 16.2.2000.

Enda behandling

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
16.02.2000 Avslutats PR 10/2000
???istuntopoytakirjan_sivu???

6

Beslut

Utskottets betänkande godkändes.

Riksdagens svar till regeringen

Datum

16.02.2000

​​​​