RP 194/2004 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

Beslut

Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse

1. Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

Stadfäst

30.12.2004

Ikraftträdande

10.01.2005

Författningssamlingen
1373/2004
Beslut

Godkänts

Behandlingsfaser

Remiss

Remissdebatt

Utskottsbehandling

Bordläggning

1:a behandlingen

2:a behandlingen

Behandlingen avslutad

Lagförslag i propositionen

1. Lag om ändring av lagen om bekämpningsmedel

Lämnats till riksdagen

Ministerium

Jord- och skogsbruksministeriet

Föredragande

Överinspektör Heinonen

Meddelande i plenum att ärendet överlämnats

Datum

08.10.2004

Remissdebatt

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
13.10.2004 Avslutats PR 106/2004
Beslut

Ärendet remitterades till jord- och skogsbruksutskottet.

???istuntopoytakirjan_sivu???

11

Utskottsbehandling

Utskottsbehandling (på finska)

Jord- och skogsbruksutskottet

Betänkande

Jord- och skogsbruksutskottets betänkande
JsUB 9/2004 rd
Klart

18.11.2004

Förslag till beslut

Utskottet föreslog att lagförslaget godkänns utan ändringar.

Bordläggning av utskottsbetänkande

Datum

19.11.2004

Plenarprotokoll
PR 124/2004 rd
Beslut

Utskottets betänkande bordlades till plenum 23.11.2004.

Första behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
23.11.2004 Avslutats PR 125/2004
Beslut

Lagförslaget godkändes i enlighet med förslaget från utskottet.

Andra behandlingen

Datum Behandling Plenarprotokoll Omröstningar
26.11.2004 Avslutats PR 128/2004
???istuntopoytakirjan_sivu???

3

Beslut

Riksdagen godkände det lagförslag som beslutades vid första behandlingen.

Lagstiftningsordning

Lagstiftningsordning

72 § grundlagen

Riksdagens svar till regeringen

Datum

07.12.2004

Referenser till EU-dokument